Hvad er en i/s-forening?

Der kan herske lidt usikkerhed om, hvad en i/s-boligforening egentlig er.  Dette er ikke så underligt, eftersom der findes to typer interessentskabslejligheder, som kaldes det samme, men som er noget forskelligt.

Den ene type er nybyggede ejendomme, som organiseres som interessentskaber, og sælges i bidder med henblik på investering og ikke med henblik på køb af en bolig. Her kan der være tale om alt for dyre ejendomme med “pyntede” budgetter, som måske slet ikke kan udlejes til de priser, man har kalkuleret med i budgettet. Denne type ejendomme er langt fra hvad Østerbro i/s er.

Østerbro i/s i Fåborggade og Vordingborggade blev dannet i 1912, hvor 48 personer gik sammen om at købe grunden af kommunen, for at opføre huset. Denne type “købelejlighed” kan kaldes datidens svar på en ejerlejlighed, langt før begrebet ejerlejlighed fandtes.

Omkring 1900-tallet stiftedes flere små og store interessentskaber med det formål at opføre beboelsesejendomme, hvor interessenterne (medlemmerne) selv skulle bo.

I en interessentskabslejlighed hæfter man personligt og solidarisk for foreningens gæld. Dette er ikke anderledes end i en ejerlejlighed eller en andelsbolig.

Man hæfter altså ikke for naboens gæld, optaget til køb af lejligheden, som mange fejlagtigt tror.

I en ejerlejlighed har man mulighed for at tinglyse pant i selve lejligheden, og det giver mulighed for almindelige realkreditlån. Det kan man ikke i en interessentskabslejlighed.

I en interessentskabslejlighed kan man oftest ikke stille sikkerhed for sit eventuelle lån til køb af lejligheden. derfor skal man kunne betale lejligheden kontant eller låne til købet uden sikkerhed i lejligheden.

Man skal være opmærksom på, at det ikke er alle pengeinstitutter, der yder lån uden sikkerhed til denne type lejligheder. Handelsbanken på Østerfælled Torv har særlig ekspertise inden for området, og Sydbank har også vist sig imødekommende for at udlåne penge til køb af i/s-lejlighed.

 

Comments are closed.